Vereniging Nederlandse Animatie Producenten
Arie Biemondstraat 111 (LAB111)
NL 1054 PD Amsterdam (The Netherlands)
Tel: +31 (0)6 51195450
E-mail : info@vnap.nl
Internet : www.vnap.nl
Storyboarding in the Picture

De Vereniging Nederlandse Animatie Producenten VNAP gaat in september en oktober 2016, in samenwerking met drie festivals Nederlands Film Festival, Cinekid Festival, KLIK! Animation Festival en de beroepsverenigingen NCE Nederlandse vereniging voor Cinema Editors en Netwerk Scenarioschrijvers  aandacht besteden aan een van de onderdelen van het maakproces bij animatieproducties, namelijk het storyboarden. Storyboarden is misschien wel het belangrijkste onderdeel van het opzetten, ontwikkelen en uitwerken van het verhaal en de karakters. Juist omdat de wereld van een animatiefilm voortkomt uit de fantasie is het belangrijk om bij het opzetten van het verhaal het tekstuele en het visuele tegelijkertijd te ontwikkelen, want er kan niet gerefereerd  worden aan een bestaande realiteit.
Maar niet alleen bij animatiefilm, ook bij live-action worden storyboarders ingezet en dat gebeurt steeds vaker. Zeker met de previsualisatie is het storyboarden van belang.
Het realiseren van een animatiefilm is in het algemeen kostbaarder dan een live-action film. Daarom wordt bij de preproductie de hele film al vastgelegd, zodat naderhand geen kostbare minuten animatie uitgeknipt moeten worden en in de prullenbak verdwijnen. Dat is weggegooid geld, dus tijdens het storyboarden moet er intensief samengewerkt worden met editors en schrijvers. en dat proces gaat ook door tijdens de realisering. Bij het hele maakproces blijven schrijvers, editors en storyboarders betrokken, zeker bij 3D animatie die op 2D is gestoryboard. De wisselwerking tussen storyboarders, schrijvers en editors staat binnen de twee seminars centraal.

Seminar storyboarden en montage maandag 26 september 12.30 uur Blauwe Zaal Schouwburg
(Dit seminar is ondertussen uitverkocht!)

Tijdens het Nederlands Film festival  wordt een seminar over storyboarding & editing gegeven. Senior storyboarder Ashley Boddy (o.a. Shaun the Sheep) zal vooral vanuit zijn visie en ervaring als storyboarder ingaan op de relatie tussen storyboarden en editing, terwijl Sim Evan-Jones (o.a. Shrek 1 en 2 en Shaun the Sheep) ingaant op de rol van de editor bij storyboarding en op de verschillen tussen animatie en live-action. Vervolgens zullen ze onder leiding van Job ter Burg, een van Nederlands bekendste editors, discussiëren over hun samenwerking. Michael Dudok de Wit , speciale gast van het Festival, zal ingaan op het storyboarden van zijn lange animatiefilm La Tortue Rouge en zijn samenwerking met een scenarioschrijver en editor. Er is ruimte voor vragen uit het publiek. Bij dit seminar werkt de VNAP samen met de NCE, Nederlandse Verenging van Cinema Editors en het Nederlands Film Festival. Leden van de VNAP hebben gratis toegang, wel reserveren van te voren.

Seminar storyboarden en scenarioschrijven (animatie voor kinderen) vrijdag 21 oktober
(Verkoop begint eind september)

Bij het Cinekid festival komt storyboarden en scenarioschrijven voor kinderfilms aan bod met Jean-Christoph Roger (o.a. Ernest et Célestine) en Vincent Bal (o.a. Kika en Bob). Inleider en moderator bij dit seminar is Dr. Paul Wells bekend van onder andere zijn boek Scriptwriting for Animation. (meer informatie volgt)

Workshop storyboarden maandag 24 oktober tot en metwoensdag 26 oktober
(Verkoop begint eind september/begin oktober)

Vlak voor het KLIK! festival wordt een workshop/training storyboarden gegeven door Piet Kroon.(meer informatie volgt)

De seminars en workshop zijn bedoeld voor professionals en studenten zowel uit de animatie als live-action of documentaire film. Voor de workshop met Piet Kroon is kennis van en ervaring met storyboarden vereist.

Het geheel wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds
The following quote from John Lasseter, the Chief Creative Officer at Pixar, illuminates the importance of storyboarding to creating a successful film:

In animation, it is so expensive to produce the footage, that unlike live action we cannot have coverage. We can’t do multiple takes of a scene. We don’t have extra handles, we don’t have B-roll, we don’t have any of that stuff. We have one chance to every scene. So how can you possibly know you’re choosing the right thing?

What we do is we edit the movie before we start production. And we use storyboard drawings to do that. We quickly get away from the written page and the script, and we really develop the movie in storyboards. A comic book version of the story. And we do it the way Walt Disney did it. We have 4×8 sheets of bulletin board material, and we pin up drawings and we pitch them to each other. To see how things flow.

And when something seems to be working great then we’ll go on to the editing system and we will make a version of the movie using the still storyboard drawings. And we’ll put our own voices in it as scratch voices, we’ll get temporary music from some soundtrack album that has the right emotion we want, and put sound effects in there. And we can literally sit back in a screening room, press a button — no excuses, no caveats — and we just watch the movie with still drawings.

I will never let something go into production unless it is working fantastic in that version with the still drawings. Because no matter all the great animation you can do will never save a bad story. We will work and rework and rework and rework these reels — sometimes thirty times before we let it go into production. We’re really adamant. We’ll even slow the production down or stop production to get the story right because we believe that it’s the story that entertains audiences. It’s not the technology. It’s not the way something looks. It’s the story.

- John Lasseter

 

DE VERENIGING NEDERLANDSE ANIMATIE PRODUCENTEN VNAP

VNAP voor betere financiering, deskundigheid, infrastructuur en internationaal netwerk

Het belang van animatie in de media groeit meer en meer. Bij de ontwikkeling van nieuwe mediaproducten wordt steeds meer animatie geïntegreerd.  Of het nu commercials zijn of serious games, previsualisaties of visual effects, familiefilms of documentaires, videoclips of series, YouTube vlogs, bumpers of station calls, voorlichtingsfilms of trainingsprogramma’s, animatie is er niet meer uit weg te denken uit onze hedendaagse visuele belevingswereld.

Langzaam maar zeker wordt het belang van animatie in den brede onderkend en overgenomen. Niet alleen specialisten produceren animatie, maar we zien steeds meer producenten die animatie in hun producties opnemen en zelf animatie gaan produceren. En er is een animatie basisstructuur in Nederland die opereren in al deze contexten mogelijk maakt, de recente Woezel en Pip serie en feature zijn hier een mooi voorbeeld van.

Ter illustratie van zijn doelen en focus onderscheidt de VNAP drie sporen, waar het gaat om animatie productie:

  1. De productie van animatie als autonome discipline in zowel korte, middellange als lange animatiefilms en televisieseries, in alle daarbij voorstelbare genres
  2. De productie van animatie segmenten die deel uitmaken van live-action producties en documentaires.
  3. De productie van animatie als geïntegreerde toegepaste discipline in bijvoorbeeld commercials, (serious) games, simulaties, educatieve toepassingen, industrieel design, architectuur, visualisaties, voorlichtingsfilms, motion design en special effects.

 

De VNAP komt op voor de belangen van animatie producenten van het eerste en tweede spoor. De hierbij horende belangen bestaan uit het verbeteren van de mogelijkheden in het produceren en distribueren van animatie in Nederland, en met name op het gebied van betere financiering, kennis, ervaring en het ontwikkelen van een internationaal netwerk, individueel en als industrie.

Waar nuttig en relevant zal de VNAP ook met vertegenwoordigers van het derde spoor optrekken en samen werken om gedeelde belangen te verdedigen.

Vanwege de specifieke productie aspecten voor animatie onderscheidt het zich natuurlijk van de andere filmdisciplines, hoewel het juist ook, als producenten verhalende producties veel gemeen heeft. Daarom werkt de VNAP op zeer vanzelfsprekende wijze nauw samen met andere producentenverenigingen zoals FPN, DPN en OTP.

 

Het stimuleren van de productie en distributie van animatie wil de VNAP concreet realiseren door:

  1. Financiering: In overleg te gaan met omroepen, fondsen, financiers en distributeurs voor het realiseren van meer producties, nieuwe exploitatiemodellen en financieringsmogelijkheden waaronder; incentive toegankelijk maken voor animatieseries en meer geld van de omroepen toegewezen te krijgen.
  2. Vertegenwoordiging: De belangen van producenten behartigen bij beleidsmakers in Europa en Nederland waaronder beleidsambtenaren bij verschillende ministeries, politieke partijen, provinciale staten en regionale overheden.
  3. Samenwerking: Actief samenwerken met andere belangenorganisaties zoals FPN, DPN, OTP, maar ook APCI, StOP NL, Sekam, Rodap, EYE (het nieuwe filmmuseum), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, HAFF, KLIK!, Playgrounds festival, en het Nederlands Film Festival.
  4. Kennis en ervaring: Het organiseren van delegaties naar Europese industrie evenementen zoals Cartoon Movie, Cartoon Business, Annecy, Cartoon Forum en animatie workshops organiseren op Nederlandse festivals en daarbuiten.
  5. Internationaal netwerk: Het aantrekken van de contacten met buitenlandse belangenorganisaties voor animatieproducenten, waaronder PACT (Great Britain), SPFA (Frankrijk), Belgische producenten, CARTOON Media, en belangrijke festivals.BESTUUR EN INFORMATIE

Tom van Waveren (voorzitter)
Jolande Junte (secretaris/penningmeester)
Daan Velsink (lid bestuur)

Ton Crone (directeur/manager)

Informatie over de VNAP kan worden ingewonnen bij de bestuursleden.

LEDEN

>> Anikey Studios
contact/email: Paco Vink en Albert 't Hoofd

>> Armadillo Film
contact/email: André Bos

>> Big Pixel
contact/email: Jeroen Hoekstra

>> Bosbros.nl
Contact/email: Jolande Junte

>> CinéTé Filmproduktie BV
contact/email: Willem Thijssen

>> The Drawing Room
contact/email: Jiek Weishut

>>Frame Order
contact/email: Daan Velsink

>> Heer en Meester
contact/email: Paul de Heer

>> Hoek, Line & Thinker
contact/email: Tom van Waveren

>> il Luster Producties
contact/email: Michiel Snijders

>> Ka-Ching Cartoons
contact/email: Joost van den Bosch

>> Lemming Film
contact/email: Leontine Petit

>> NMTrix Animation Studios
contact/email: Patrick Nijman

>> Pedri Animation BV
contact/email: Thomas Hietbrink

>> Studio Pupil
contact/email: Tünde Vollenbroek

>> seriousFilm
contact/email: Marc Thelosen

>> Spunky Productions
contact/email: Lee Ross

>> STORM Post Production
Jack Kuiper
www.stormpostproduction.com


>> Submarine
contact/email: Bruno Felix

>> Telescreen BV
contact/email: Lisette Looman

>> Urrebuk
contact/email: Sander Alt

>> Valkproducties
contact/email: Richard Valk

>> WPP Wim Pel Productions BV
Jeroen Pel
www.wpp.nl
ASPIRANT-LID